Egy massively multiplayer online stratégiai játék blogja a fejlesztés kezdetétől a játék indulásáig, és túl...

Utolsó kommentek

  • devDavid: Közérdekű közlemény #1 Készítettem egy kisebb adatbázis dump-ot, amivel könnyebb dolgozni (fejles... (2012.12.24. 14:11) Letölthető Zandagort
  • cu2: @devDavid: Lehet, hogy én voltam félreérthető, mert nem vettem rossz néven a(z egyébként jogos) kr... (2012.12.23. 17:42) Letölthető Zandagort
  • devDavid: @cu2: ne érts félre, nem kritizálni akarom, nagyon nagy dolog - szerintem - hogy egy ilyen projekt... (2012.12.23. 17:24) Letölthető Zandagort
  • Utolsó 20

Címkék

A béke ígérete

2010.07.22. 18:04 cu2

Onyx újabb történetet írt, ezúttal a Galaktikus Köztársaság bukásáról és feltámadásáról...


Az ostrom negyedik napja volt, amikor biztossá lett, hogy a Galaktikus Köztársaság elbukott. Bármennyire fejlett és virágzó társadalom hozta is létre ezt a szövevényes birodalmat, nem állhatott ellen az egyesült barbár hordáknak, melyek a galaxis teljes szélességében támadták és égették földig az egykor virágzó bolygókat. Coruscant bolygóvárosba özönlöttek az adatok, a gépek alig bírták feldolgozni a fejletlen, ám jelentős túlerőben lévő ellenséges csapatok mozgásait és a beérkező veszteség-statisztikákat.

- Hogyan is kezdődött ez az egész? – tette fel hangosan, immár sokadjára a kérdést Bohima főkancellár.

A semmibe révedt, majd hirtelen észbe kapott, és megérintette az elé kivetített monitor képernyőjét. Az archívum azonnal be is töltődött, várva az újabb adatokat, melyekkel pontosítani lehetett a keresést. Begépelte a diplomácia, első kapcsolatfelvétel és Yaulk szavakat. A képernyőn egyből megjelentek az Exolon Királyságnak küldött első üzenetek, melyeket a Főkancellár intézett az uralkodóhoz, baráti hangnemben a jószomszédi viszony kialakítása végett.

Történt mindez azért, mert a Köztársaság fejlett technikája és társadalmi berendezkedése gyors terjeszkedést tett lehetővé, és így lett a királyság az északi szomszéd. Eddig a pillanatig a Köztársaságnak nem akadt komolyabb gondja szomszédaival, néhány apró konfliktustól eltekintve, melyeket a diplomaták könnyen elhárítottak. Kivéve a magot uralma alá hajtó agresszív szövetséggel. De ezekben a napokban velük is békében éltek, egy igen komoly feltételekhez kötött békében.

Azonban a Szenátus nem kis meglepetésére a gyengébb teljesítménnyel rendelkező Királyság védőszárnyai alá vette a tőle igen messze elhelyezkedő, egykori harcos birodalom megmaradt kormányzóit. Bárki, aki ránézett ekkor a galaxis térképére, jól látta, hogy az Exolon Királyság területileg bekerítette a Köztársaságot északról és délkeletről. Az admirálisok magukon kívül voltak a dühtől, hogy ez felér egy ultimátummal, és azonnali ellenlépéseket kell tenni. A Szenátus azonban maradt volna az eddig jól bevált diplomáciai út mellett, ezért felhatalmazták a főkancellárt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen, és kölcsönös megnemtámadási egyezményt kössön a Királysággal. Válasz nem érkezett az első pár megkeresésre, egészen pontosan egyikre sem, ami az uralkodónak lett címezve. Némi nyomozás és okfejtés után végülis sikerült kideríteni, hogy ki felel a diplomáciáért a Köztársaság északi szomszédjánál. Ő legalább válaszra méltatta az üzeneteket, de sajátos személyiségéből kifolyólag, a jól képzett köztársasági diplomaták idegeit is erősen próbára tette a vele való kommunikáció.

Több heti terméketlen levelezés után és a katonai vezetők nyomására végül a Szenátus és a főkancellár is beleegyezett egy katonai csapásmérésbe a Királyság ellen. Nem akarták meghódítani vagy porrá zúzni a minden téren fejletlenebb szomszédot, csupán figyelmeztetésnek szánták, hogy a Köztársaságot nem lehet fenyegetni és semmibe venni. A csapásmérés a várt ütemben történt, gyors Köztársasági sikerek és előrenyomulás jellemezte a háborút. Ezekben a napokban már sok levél érkezett Yaulk királytól, melyben a támadások beszüntetését és a teljes kivonulást követelte. De leveleiben nyoma sem volt békének vagy barátságnak, sőt a másik két nagyhatalommal fenyegetőzött. A Köztársasági diplomaták azonban nem szenteltek nagy figyelmet ezeknek a fenyegetéseknek, ugyanis az említett birodalmakkal, mind érvényes békeszerződések voltak életben. Nem érkeztek tőlük figyelmeztetések, hogy valóban be kívánnának avatkozni a konfliktusba. Aztán az egyik reggelen a Szenátusnak érkezett egy üzenete a Vasmag vezetőjétől, melyben azonnali béketárgyalásokra utasították őket. A "béketárgyalás" nem hozott eredményt, köszönhetően az Exolon uralkodójának és legfőbb bizalmasának beképzelt modora miatt. Valamint a Vasmag vezetőségének agresszivitása miatt.


Néhány órával a kudarc után, a Köztársaság határmenti érzékelői iszonyatos mennyiségű flottát jeleztek minden irányból, sokan közülük még érvényben lévő megnemtámadási szerződés hatálya alatt foglalták el pozícióikat fontos bolygók felett... a többi már történelem, tért gondolataiból vissza a valóságba Bohima főkancellár.

- Na igen, ahol nem segít a szép szó, ott valószínűleg nincs is akarat a békére. – jegyezte meg ismét hangosan – Bárcsak megpróbáltuk volna igénybe venni a többi nagyhatalom közvetítését.

A diplomáciára fenntartott számítógép pittyegéssel jelezte, hogy élő hívás érkezik. Az azonosító alapján Onyx admirális volt az, a Főkancellár fogadta a hívást.

A képernyőn éppen csak megjelent az admirális képe, mikor is az érkező adás képe remegni kezdett, hol elhomályosult, hol visszaerősödött. Fél perc elteltével sikerült az admirálisnak felülnie a székébe, hogy folytassa a beszélgetést.

- Jól van, Admirális? – aggódott a Főkancellár.

Onyx leporolta magáról koszt és megigazította a ruháját.

- Igen, Főkancellár, jól vagyok, köszönöm a kérdését.

- Mi volt ez az előbbi?

- Csak a fosztogató csapatok a bolygóm felett. De nem kell aggódni, még időben aktiváltuk a védelmi rácsot, megszállni már nem tudnak minket. Azonban a teleportok megzavarták az érzékeny technológiát, így még egy darabig anyagot tudnak felsugározni a hajókra és tüzelni is tudnak a felszínre. – adott rövid tájékoztatást az Admirális.

- Ha a támadás miatt keresett meg, sajnálattal kell közölnöm, hogy nincsenek már hadihajóim, amikkel támogatni tudnám önt.

- Szó sincs róla, Főkancellár. Elemeztem a Királyság terjeszkedését, politikáját és a kevéske információt, amit a galaxis többi birodalmáról sikerült összeszedni a pusztulás előtt. Az sejlik ki az adatokból, hogy már régóta tervezték Köztársaságunk lerohanását és kifosztását is. Pusztán hatalomvágyból az egész galaxist uralni akarják, és a háttérben sunyi praktikákkal manipulálják a szövetségeket egymás ellen. Hogy aztán az oszd meg és uralkodj elv alapján övék legyen a hatalom. A szövetségek maradékának kormányzóit pedig védelmet ajánlva beolvasztják magukba. Értéktelen csecsebecsékkel kápráztatják el a romokban heverő bolygókat, hogy megvásárolják a hűségüket. Ezek alapján gondolom úgy, hogy a Királyságra mért csapásunk tökéletes casus belli volt a hármaknak, az ellenünk intézett háborújukhoz.

- A bizonyítékok? – érdeklődött a Főkancellár.

- Bizonyítékok nincsenek uram, ez csak teória, ahhoz túl óvatosak voltak minden bizonnyal. Azonban elméletemet a későbbiekben alátámaszthatják, ha minket is megkeresnek békét ajánlva, cserébe a szerződésük aláírásáért.

- Miféle szerződést? – háborodott fel Bohima.

- Nem tudom pontosan, nem kaptam még kézhez egyetlen példányt sem, de külpolitikai kapcsolataim a kémjeikre hivatkozva azt állítják, mindenkivel aláíratnak egyféle hűbéresi szerződést.

- Ez megengedhetetlen, nem leszünk egy alacsonyabb fejlettségű társadalom szolgái, akkor inkább a teljes pusztulás.

- Magam is így gondolom uram, ezért javaslok egy virtuális Szenátusi konferenciát, ahol megbeszélhetjük a Köztársaság további sorsát.

- Egyetértek, máris intézkedek, az idő sürget, Bohima kilép!

Ezzel bontották a kapcsolatot, és az Admirális végre az éppen zajló ostromnak szentelhette figyelmét.


A holografikus távolsági kommunikátor vadonatúj technológia volt még a galaxisban. Csak a legfejlettebb társadalmak tudták megépíteni és fenntartani, nemcsak a technológia bonyolultsága, de hatalmas energiaigénye miatt is. Bár hasonló technológia már rendelkezésre állt az emberiség számára sok éve, azonban azoknál könnyen hamisítható volt a kép, és a beszélgető felek szellem alakban látták csak a másikat. Ez az új technológia azonban maximálisan hamisítás biztos volt, sőt a kommunikációban részt vevő felek úgy látták és érezték egymást, mintha szemtől szemben állnának egymással, még meg is tudták érinteni egymást beszélgetés közben.

Iridónia bolygó fővárosában, a Nagyúr palotájában óriási volt a felhajtás. Mindenki, aki csak élt és még mozgott is, igyekezett minél kisebb feltűnést kelteni. Darth Maul Sith Lord tróntermében teljesen új képességet igyekezett elsajátítani. Közönséges vasból akart titánt készíteni az elméje segítségével. Ilyenkor általában rettenetesen feszült és ingerlékeny volt, ezért aki tehette elkerülte őt ezekben a pillanatokban. A koncentrációnak olyan magas fokára ért el, amikor a vastömb lebegni kezdett a levegőben, és néha már megváltozni látszott a lényege. Ám ekkor hangos sípolással jelezte a számítógép, hogy üzenet érkezett. A Nagyúr hirtelen a gép felé kapta tekintetét, de nem volt rá ideje, hogy csökkentse az elméje erejét, így az célpontot keresett magának, amit a látómezőbe tévedt testőr képében talált meg. Néhány másodperces rázkódás és üvöltés után a katona egész teste szétrobbant, vérrel és apró húscafatokkal borítva be majdnem a trónterem egészét. A többi testőr megkönnyebbülve fújta ki a levegőt, hogy ezúttal is szerencséjük volt.

A Sith Lord lassú léptekkel sétált a gép elé és nézte meg az üzenetét, amiben Bohima főkancellár hívta meg a Szenátusi ülésre.

Szótlanul kapcsolta be a készenléti üzemmódot, majd hívatta a főkomornyikot.

- Szóljon három szolgalánynak, hogy várom őket a fürdőmben, most azonnal. Utána fontos tárgyalásom lesz.

E szavak kíséretében elhagyta a tróntermet.


Eközben Vidámmolyok bolygón éppen beköszöntött a tavasz, a fák már virágba borultak, élőlények milliói élvezték az újabb termékeny, ám de igen rövid időszak kezdetét. Moly Úrnő, aki a történelemben eddig egyedüli nőként érte el a Sith Lord rangot, szokásos heti szépészeti programjával volt elfoglalva.

- Ez a hideg tél teljesen tönkretette a bőrömet. Nincs mese, muszáj lesz heti kétszeri alkalomra növelni az ilyen szépítő kúrák számát. – dohogott hangosan az Úrnő.

- Asszonyom! – szólította meg az egyik szolgálólány – A fodrászánál kellene lennie öt perc múlva.

- Majd ott leszek, amikor éppen ráérek, addig várjon türelemmel, és nehogy másba bele merjen kezdeni. – csattant fel Moly ingerülten – Ha mégis megtenné, akkor a véres húscafatait az egyetlen rombolómra fogom feltűzdelni, és azzal szánkázom végig a GK területét, elrettentő példaként.

A kigyúrt, két ajtós szekrénynyi férfi tovább masszírozta a hátát, ügyet sem vetve a párbeszédre. Egészen addig, míg az úrnő egyetlen kézmozdulatával jelezte, hogy mára végeztek. A férfi engedelmesen meghajolt és szó nélkül távozott, Moly pedig felült az ágyon és kinyújtóztatta felfrissült végtagjait. Mezítláb indult el az öltözőszekrénye felé, mivel idomait néhány törülköző fedte csak. Nedves haját szokás szerint törülközővel tekerte körbe, ahhoz hasonlatosan, mint sok évszázaddal ezelőtt, egykor a Földön a maharadzsák tették. Megállt az első útjába eső tükör előtt és megcsodálta magát benne. Annyira belefeledkezett az öregedés első jeleinek keresésébe, hogy teljesen megfeledkezett a külvilágról. Ezért is ijedt meg kissé, mikor a kommunikátorban megszólalt az ügyeletes tiszt hangja.

- Asszonyom, üzenete érkezett a Főkancellártól. Virtuális Szenátusi ülésre hívták össze az összes Szenátort.

- A fene egye meg, hogy ezeknek is ilyenkor kell ülésezőst játszaniuk.

Lassú léptekkel indult tovább a folyosón és eldöntötte, hogy előtte még csak azért is elmegy a fodrászhoz.


Renewest Tábornok éppen egy bírósági ülést vezetett Mosolygólya bolygó legnagyobb és legjobban kondicionált bíróságán. Az aktuális ügyben a felperes egy kereskedő volt, akit az alperes meglopott. Az ügy elég szövevényesre sikeredett, még a legtapasztaltabb bírók sem tudtak határozottan döntést hozni, ezért kérték fel a Tábornokot a végleges döntés meghozatalára.

- Vegyük újra a legelejétől az ügyet, de csak nagy vonalakban. – utasította a résztvevőket Renewest.

A kereskedő egyből lecsapott a lehetőségre, és nagy hévvel magyarázni kezdte, miért is érdemli a lehető legsúlyosabb büntetést az alperes. Aztán az alperes mély szegénységével védekezett és kifejtette, hogy önhibáján kívüli okok miatt kényszerült a jelentős összegű lopásra. Az ügy nem nagyon akart tisztázódni, ami igencsak megviselte a Tábornok idegeit. Látszott rajta, hogy még az ő türelme is fogytán van.

A helyzetet egy teremszolga oldotta meg, aki az ajtón belépve egyből a Tábornokhoz ment, és egy apró fehér borítékot adott át neki. Renewest kinyitotta és elolvasta az üzenetet, majd megkönnyebbülve sóhajtott egyet.

- Hölgyeim és Uraim, engem várnak fontosabb helyeken, mennem kell.

A kereskedő azonban volt annyira beképzelt, hogy el merje kapni a Tábornok kezét, miközben azt mondta neki:

- De uram, még nem végeztünk, igazságot kell tennie, különben csorbát szenved a törvény.

Nem tudta, hogy ez felettébb ostoba ötlet volt, mert Renewest nem szerette, ha csak úgy hozzá érnek idegenek. Összeszűkült szemekkel nézett a felperesre és gonosz vigyorra húzta száját.

- No, hát akkor ítélkezni fogok. Megtérítem a károdat, és minden el van rendezve. Nesze, itt van két csokis keksz, azt felejtsd el az egészet, és húzz a francba.

Ezekkel a szavakkal zárta le a bolygó lakott történetének leghosszabb tárgyalását, és indult el a magánlakosztályába, hogy részt vegyen a Szenátusi ülésen.


A virtuális tanácsteremben egyetlen Szenátor kivételével már mindenki jelen volt. A jelenlévőket lekötötte a veszteségek megbeszélése, és az esetleg kölcsönös segítségnyújtás feltételeink megbeszélése, így nem is tűnt fel az a jó fél óra, amíg Moly Sith Lord nem volt jelen. Végül a rendszer érzékelte a tőle érkező jeleket, és megjelenítette az ő holografikus képét is.

- Micsoda új hajszíne van kócoskának! – dobta be Renewest Tábornok, köszönésképpen.

- Nekem csobogsz, kicsi patak? – felelt rá Moly.

Onyx Admirális és Darth Maul Nagyúr felhúzott szemöldökkel nézett össze, mindketten egy-egy kényszeredett mosolyt engedtek meg maguknak. Majd a Sith Lord megszólalt:

- Kezdjük inkább az ülést! Ne kelljen a két galamb turbékolását hallgatnom.

A Szenátorok elfoglalták helyüket, és kezdetét vette a Köztársaság sorsának megbeszélése. Onyx javában magyarázta a tényeken alapuló feltételezéseit, megválaszolva a közben felmerülő kérdéseket, mikor egy szerződés érkezett az Exolon Királyság nevében. Ugyanaz a szerződés volt, amiről már oly sokat hallottak korábban, kivéve Molyt. Mindenki kifejtette álláspontját, csak az Úrnő vágott értetlen arcot, és megszólalt:

- A kékmamuszosgoblinba, itt mindenki tudja, miről beszél, csak én nem jövök rá!

Hamar megszületett az egyhangú döntés, a Köztársaság tagjai számára elfogadhatatlan, hogy egy ilyen szövetség zászlaja alatt vonuljanak Zandagort herceg ellen. Egyenlő felekként, vállat vállnak vetve hajlandóak lennének, még így is, hogy kegyetlenül eltaposták őket, de alárendeltként soha. Főleg annak fényében, amit az Admirális eléjük tárt.

Megegyeztek tehát, hogy a védelmi rácsok biztonságot adó ernyője alatt próbálják megtenni a tőlük telhető legtöbbet, hogy ne kelljen az emberiségnek ismét menekülnie a gonosz Herceg elől. De ellentmondva a kegyelmet és békét nem tisztelő ellenségnek, hogy a galaxist uralmuk alá hajtani vágyók csak azért se érjenek célt.

A sajnálatos események hatására Bohima Főkancellár az önkéntes száműzetés mellett döntött, bár a Szenátus nem támogatta ezt az elhatározást, ennek ellenére a Főkancellár ragaszkodott tervéhez. Utódjaként Sysco Kancellárt nevezte meg, majd feloszlatta a Szenátusi ülést, és utasítást adott a Köztársaság összes kormányzójának összehívásához.


A megszálló hordák látván, hogy a védelmi rácsokat nem tudják áttörni, nagyrészt elhagyták a Köztársaság egykori területét, néhány fosztogató csapatot hagyva csak hátra. Elkezdték a szokásos manipuláció propagandájukat, hogy a kormányzókat egyenként rábírják a Királysághoz való csatalakozásra. Azonban a fejlettebb technikának köszönhetően, a kommunikációs szakemberek sikeresen blokkoltak mindenféle külső adást. Így a Szenátus időt nyert, hogy meggyőzze a bolygók lakosságát, az ellenség csupán nyersanyagaikat és majdan legyártandó hajóikat akarja tőlük, nem egyebet. Az ellenállás végre megszilárdult, pont idejében, mert eközben a Királyság és szövetségeseinek sikerült olyan technológiát kifejlesztenie, amivel elérhette a még épségben fent álló bolygókat.

Meglepődve és csalódottan vették tudomásul, hogy manipulációs tervük nem működik a stagnáló Köztársasági tagokon.

De végülis megtalálták a módját, hogy a legsunyibb és legképmutatóbb vezetőjüket beengedjék a Köztársasági kommunikációs hálózatba. Ez a mód pedig, a béke ígéretéhez kötött nyersanyagforrás volt. Az egyetlen dolog, ami nem állt rendelkezésre a háború után.

Ez a gesztus, valamint a hármak tehetetlensége járult hozzá, hogy a korábbi agresszív és pusztító szövetségek a diktált feltételekkel békét kössenek a Köztársasággal. Mindezt elősegítette a soraik közé meghívott Kharon névre hallgató klón. Ez a klón Epimenidész klónja volt, azért hozták létre, mert az üzletkötőként ismert vezető senki másban sem bízott meg, csak saját magában. Az erőforrásokra volt igény bőven, több is, mint amit "támogatásként" visszaszolgáltattak volna. Ezt tetézte, hogy folyton változtak az átadás feltételei, és a mennyiségről is csak annyi derült ki, hogy fix, a valós értéke nem. A Szenátus sokat tárgyalt a folyton változó körülmények miatt, mire végülis megunták a sok csavart. Renewest Tábornok fogalmazta meg végül a többiek véleményét is Kharonról és eredetijéről:

- Igyon forró ice teát, csokis kekszet majszoljon közben, s az elpergett morzsát mossa fel maga előtt!

Hangos röhögés és éljenzés söpört végig a tagok között erre a megjegyzésre, mind tudván, mire is utalt a Tábornok burkoltan.


Hamarosan elérkezett az új Főkancellár beiktatásának ideje is, a közvetlen veszély elmúltával minden bolygó kormányzója személyesen utazott el a ceremóniára. Csalódottan vették tudomásul, hogy korábbi vezetőjük már hetekkel ezelőtt útnak indult egy kietlen vidékre. A Kormányzók Gyűlése a Szenátus meghallgatásával kezdődött, ahol is élő adásban minden addig titkos információt nyilvánosságra hoztak.

Ezután jött a Főkancellár-jelölt bemutatkozása és jövőbeli terveink ismertetése, mely órák hosszat tartott. A végén pedig a szavazás következett, mely során egyhangúlag választották meg Sysco Kancellárt kibővített jogkörrel rendelkező Főkancellárrá. Hatalmas tapsvihar köszöntötte az új vezért, aki néhány szó erejéig időt kért:

- Köszönöm a kormányzóknak és a Szenátusnak is a bizalmat. Ígérem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a közelmúlt szégyenletes eseményei ne ismétlődhessenek meg újra. Most a legfontosabb dolgunk, hogy újra talpra álljunk és amennyire csak lehet, lemossuk a múlt hibáinak nyomát magunkról, miközben felkészülünk a gonosz Herceg érkezésére. Éppen ezért búcsút veszünk a bukott Köztársaságtól, és a nevünk mostantól... Első Galaktikus Birodalom!

35 komment

Címkék: fan fiction s2

A bejegyzés trackback címe:

https://zandagort.blog.hu/api/trackback/id/tr652169156

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Alvers 2010.07.23. 04:46:22

Milyen szomorú is ez...

Szeretném előrebocsátani, hogy nem kevesebb szomorúsággal néztem végig ezt az egész történetet, mint amilyen hangulatban meg van fogalmazva. Ha van valaki, aki tudja, hogy milyen minden elölről kezdeni, milyen az, amikor lerombolják, lenullázzák, kisemmizik, legyőzik, akkor én vagyok az. Annál is inkább, mert velem is ez történt az Exolon "Konföderáció" (amely szó szövetséget feltételez, de egyetlen ember érdekeit szolgálja csak, és az Yaulk, a Nagy Béketeremtő Király) tagjaként. Hittem egy eszmében, hittem egy álomban, hogy aztán mint mindig, most is pofára essek, és látnom kelljen, hogy az egész nem volt több, mint puszta szemfényvesztés, a Nagy-Nagy Yaulk ócska cirkusza a nagy galaktikus színpadon, mely nem több, mint szakadt rongyokba burkolt talmi bizsu, ami aranynak látszik.

Igen, ez a történet nagyon, de nagyon szomorú...

...csak kár, hogy nem egy szó sem igaz belőle.

Akkor legyünk realisták és igyekezzünk józan ésszel felmérni azt a helyzetet, amiből ez a história is kikerekedett, amit előszeretettel emlegetnek úgy, hogy a Galaktikus Köztársaság bukása.

Az igazság az, bár ezt a kedves volt köztársasági tagok a világ minden kincséért sem vallanák be, hogy nem volt az Exolon részéről semmiféle fenyegetés, és nem voltak semmiféle, a GK leigázására irányuló tervek. Ez csak kitaláció és koholmány, és ezt a legjobb szándékkal jelenthetem ki. A háborút a Galaktikus Köztársaság kezdte, bármiféle felém irányuló kapcsolatfelvétel nélkül, bármennyire bőszen emlegetik is ezt. Hogy Yaulkkal, a NAGY KIRÁLLYAL (természetesen ez szigorúan cinikus felhanggal) mit leveleztek és mit nem, azt nem tudhatom.

Annál is inkább, mert Yaulk mindent és mindenkit kihasznál és kihasznált, még a saját embereit is, a részleteket mindig árnyékban hagyja, és mindenkit bizonytalanságban tart maga körül, hogy az adott helyzeteken mindig a legtöbbet nyerje. Az egész Exolon-kreálmány nem más, mint hazug, csalárd szavak, ígéretek, mézesmadzagok halmaza, és az egész nem szól másról, mint hiszékeny, jóindulatú játékosok ravasz kizsákmányolásáról. Előre kifundált tervei voltak már a szerver kezdetekor, melyet Epimenidésszel és a Roninnal karöltve agyaltak ki. Az igazság az, hogy mindenki, aki ennek elejétől fogva nem képezte részét, eleve vesztes áldozat lehetett csak ebben a sakkjátszmában.

Ide tartozik a Galaktikus Köztársaság is...

De még egyszer hangsúlyoznám, hogy már csak a Köztársaság oldaláról megnyilvánuló hatalmas technikai és gazdasági fölény nyilvánvalósága miatt sem tervezett Yaulk semmiféle háborút. Ehhez a Nagy Király nagyon kevés volt, a "Szövetsége" gyenge lábakon állt még, nem volt közös gazdaság- és tudományos politikája, és bár kívülről minden bizonnyal impozánsnak hat, hatott, belülről teljes káosz és rothadás, egyetlen ember érdekeit szolgáló erőszakszervezet.

Mondják, hogy az élet csupa csalódás. Az ember mégis mindig hisz és küzd, áldozatot hoz szerinte jó ügyekért. Én hittem abban, hogy az Exolon ügye jó ügy, hittem abban, hogy Yaulk tényleg egy önzetlen, kedves, határozott, erős jellem. Tévedni emberi dolog. Az igazság az, kedves volt köztársasági tagok, hogy amennyiben Yaulk, a NAGY KIRÁLY nem bújt volna a Ronin és a Vasmag háta mögé jó szokása szerint, LERADÍROZTÁTOK VOLNA az Exolont a galaktikus térképről.

Megillett benneteket egy tiszteletteljes főhajtás a küzdelmetekért, még ha eleve vesztes ügyekért harcolni dőreség is. Nagyon sok csúnya, rossz szót kaptam tőletek teljesen alaptalanul és indokolatlanul, de én hajlandó vagyok elfelejteni és megbocsátani. Emberek vagyunk... egyszer talán még a NAGY KIRÁLYNAK is megbocsátok a körmönfont hazugságaiért, azért, hogy cserbenhagyott vész idején, miközben én mindenemet odaadtam az Exolonért, egy totálisan inkompetens, magát tehetségesnek és ravasznak hívő gyenge ember agyszüleményéért, amit álomnak hittem.

Minden kedves játékosnak további jó játékot kívánok.

Én kiszálltam...

Norris74 2010.07.23. 08:14:06

Alvers: Bravó!!! Egy sértett ember gyönyörű monológját olvashatjuk itt, aki mielőtt eltűnik a balfenéken azt teszi, amit tehet. Vagdalkozik egy jót. Sértett, hogy a meg nem értett zsenije nem kapott nagyobb szerepet ebben a "Előre kifundált tervben".
Pedig hetekig kértem tőle, hogy jöjjön fel Skype-ra, vegyen részt a Nagytanács megbeszélésein - amelyek nyilvánvalóan csak az én érdekeimet szolgálják, persze....amúgy nézzél már a pontszámomra? Az egész játék abból állt számomra, hogy kikenk és hogyan tudom elosztogatni a vagyonomat, a nyersimet és a hajóimat a szövetségben, cserébe összesen egyszer kérve egy kevés titánt, illetve egy dolgot kértem csak cserébe: hűséget az Exolonhoz. - de persze Alvers úr cseszett részt venni a megbeszéléseken, így mivel más dolgom is volt, mint naponta jelentéseket írogatni neki, hogy mi is történt, nyilván sötétben tapogatózott.

Ami pedig az illeti, hogy mennyire voltam gyenge és inkompetens, ahhoz csak annyit fűznék, hogy ha Alvers örökös követeléseire hallgattam volna, amelyek időről-időre ilyen monológok formájában érkeztek párbeszéd helyett, akkor most a galaxis jó pár játékosan porrá lenne zúzva. Ő, ugyanis egyik ellenfelünkkel sem szorgalmazta a kiegyezést, még akkor sem ha a jól felfogott érdekünk azt kívánta is, hanem követelte a totális bezúzásukat. Nyilván voltak olyanok, akik visszaéltek ezzel, (mint pl Gaolkeeper), de ha így teszek, akkor sok olyan, akivel ma jó kapcsolatot és kiváló játékbeli barátságot tartok fenn, már nem lennének. És ezek listája sokkal hosszabb. Alvers egy rejtett agresszív, a levelezéseiben pökhendi srác, aki nehezen viseli, ha nem neki van igaza. :) Én is ilyen vagyok néha, kivéve a rejtett agresszivitást. Az ugyanis nem vagyok.

Sosem állítottam senkinek, hogy a Exolon a minden szövetségek legjobbika, de azt ne vitassa el senki, hogy nagy eredményeket értünk el. Az pedig, hogy egy vesztett blitzkrieg után ahelyett, hogy felállnál, lelépsz, az nem engem, hanem téged minősít. Nekem ne tarts kiselőadást erről. Az előző szerveren háromszor nulláztak le, mégis felálltam valahogy és nem sértetten vergődtem.

Na, jó nem akarok többet írni. A többit meg ítélje meg mindenki maga.

Mezfin 2010.07.23. 08:37:17

Yaulk mert te elájulsz magadtól, azért másoknak nem muszáj.Igen az eredményeid fantasztikusak az s1hez képest , nem is ezt vitatják az emberek szerintem. Pusztán nem tetszik a módszer ahogy elérted, vagy irigyek, vagy csak átlátnak a szitán.Össze lehetne törni a pici egódat, hogy lásd mennyit is ér, mennyire szilárd az exolon valójában, de sokkal hasznosabb mindenki számára igy hogy ott lehetsz a csucson és megmutathatod az igazi jellemed.

Norris74 2010.07.23. 09:07:29

Mezfin, drága egykomám! :D De hiányoztál már! Hol voltál a Zanda találkozóról? Pedig ingyen osztogattuk a "halál Yaulkra " feliratú vascsöveket! :) Igaz egy ütés 500 Ft volt, 1200-ért pedig hármat üthettél volna, de a vascsövet utána Yaulkvértől mocskosan hazavihetted volna! :)
Ahogyan téged is, az egész ellenoldalt hiányoltam. Nem hiszem azt, hogy a GB, GH, FSL, stb csapatból mindenki vidéki, és senki sem ért rá aznap véletlenül.

El lehetett volna jönni és a szemembe mondani.

Liet 2010.07.23. 10:13:20

Többek között az a problémám ezzel a novellával, hogy nem csak szépirodalmi. Nagyobbik részben ez a már régóta divatos fórumcsata/magyarázás/szájkarate/gúnyolódás folytatása.
Mi sem bizonyítja jobban felhívó jellegét, mint az eddigi hozzászólók, akik magáról a novelláról egy szót sem írtak.
Nem véletlenül.
Ez elég szomorú jelenség ez. A zanda novellák eddig "védettek" voltak a másik ledorongolásától.
Kialakult magától az a hagyomány, hogy a legtöbb novella a játékban folyó eseményekre reflektál. A szerzők, habár érintettek, mégis eddig képesek voltak egyfajta külső nézőpontból szemlélni a játékot.

Magánvéleményem szerint ezek a hozzászólások egyáltalán nem a szépirodalmi részbe valók, hanem a gk sirámfalra a fórumon.

Daedalus 2010.07.23. 13:22:13

Ezen szakadtamXD
Főleg a véggén:P

Lesz/van Császár?? öööés vannak Főadmirálisok??:D

Nameg Csillagrombolók és szuper-Csillagrombolók??(Executor,Night Hammer):D

AjemMarci 2010.07.23. 14:44:29

Novellának nem is rossz :)
De...
A történet második felében már én is személyesen éltem át az eseményeket (persze a másik oldalról) és valóság ilyen szintű elferdítése szerintem még egy irodalmi műben sem mutat szépen. Viszont a művészetek iránti tiszteletem miatt nem kívánok erről vitázni.

Tisztelettel
Egy fejletlen barbár

Alvers kolléga pedig no comment...

Csirguz 2010.07.23. 15:33:29

Alvers, ne utáld Yaulk-ot Gaolkeeper tettei miatt. Utáljuk együtt inkább Gaolkeepert! :D

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.23. 16:56:03

jajj ezt az önsajnálatot alvers:D
nos sokan mondhatják hogy lenullázták ésatöbbi.
nos én 2x-er is megéltem.
a másik fél részéről veszteni tudni kell . sajna vannak náluk jóval jobbak is.

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.23. 17:02:24

yaulkról annyit ahogy én megismertem: jáde után őt tartom a legnagyobbra mert egybetartani 200 embert x fajta hozzáállással nem semmi teljesítmény.
na meg alvers még 1 dolog ami itt nem hagy nyugodni.
mikor anno kapott a MU egy szép hosszú hadüzenetet tőletek és nem kis röhögések közepette vertük szét a tgf-et, valahogy mégis elbújtál a "nagy csaló király" védőszárnyai alá.
röviden annyit ha yaulk nem lenne te se lennél olyan pozícióban mint amiben most vagy:)

Hettita 2010.07.23. 19:35:02

Végezz magaddal alvers.:D
Amúgy szerintem is kicsit részrehajló a müalkotás. De vicces :D
Aki kihullik az el kell taposni:D

Alvers 2010.07.23. 20:07:27

2Sértett, hogy a meg nem értett zsenije nem kapott nagyobb szerepet ebben a "Előre kifundált tervben".

Nem állítottam magamról, hogy zseni vagyok, ezt te képzeled szerény személyedről. Nem baj, a lényeg mindig az, hogy te hogy tekintesz saját magadra.

"Pedig hetekig kértem tőle, hogy jöjjön fel Skype-ra, vegyen részt a Nagytanács megbeszélésein..."

Sosem kérted, csak megjegyezted, hogy nem járok el, mivel a véleményemet magyarán mondva mindig leszartad, hiszen ahhoz nagyon értesz, hogy a hamis figyelem illúziójával elhitesd másokkal, hogy törődsz velük, miközben úgyis csak a saját fejed után mész.

Továbbá az általad elvárt és emlegetett hűségért én kiközösítést kaptam, olyan embereket főnöknek a fejem felé az úgynevezett Kvadránsaitokban, akik 5 napja voltak tagok, én pedig már 50.

Milyen érdekes, kedves Yaulk, hogy most már megengeded magadnak mások leszólását és sértegetését, de bezzeg s2 elején, amikor harmincegynéhány embered volt, még mézesmázos, negédes és kedves fickó voltál.
Erre mondják, hogy a hatalom átka...?

"de persze Alvers úr cseszett részt venni a megbeszéléseken, így mivel más dolgom is volt, mint naponta jelentéseket írogatni neki, hogy mi is történt, nyilván sötétben tapogatózott."

Senki nem kért rá, hogy nekem jelentéseket írogass, mint ahogy ez nem is történt meg. Fényes kapcsolatunk legvégén pedig, midőn a híres-nevezetes Exolon teljesen magamra hagyott, világosan és érthetően leírtam, miért fordultam el tőled meg a Szövetségedtől, no meg annak az úgynevezett Nagytanácsától. Egy olyan Szövetség ügyeiben részt venni, ahol mindenfajta ellenvélemény "hajtépés", "bomlasztás", nem sok értelme van, kedves Yaulk. Az Exolonban mindig csak egyvalakinek lehet igaza, és az te vagy. Mert hiszen te okos, szép, ravasz, isteni átlényegülés vagy, legalábbis így tekintesz saját magadra... Tudom, ez fáj, de próbáld meg túltenni magad rajta. Ez sajnos így van...

"Alvers egy rejtett agresszív, a levelezéseiben pökhendi srác, aki nehezen viseli, ha nem neki van igaza. :) Én is ilyen vagyok néha, kivéve a rejtett agresszivitást. Az ugyanis nem vagyok."

Egész jó volt diplomatának a "pökhedni srác", kedves Yaulk...elég sokszor megdicsérted a "pökhendi srácot" az észrevételeiért, kedves Yaulk... És nem "néha" vagy ilyen, hanem mindig, mert a te gondolatvilágodban és felfogásodban senki másnak nem lehet igaza, csak neked. Tudom, fáj... majd elmúlik.

"Az pedig, hogy egy vesztett blitzkrieg után ahelyett, hogy felállnál, lelépsz, az nem engem, hanem téged minősít. Nekem ne tarts kiselőadást erről."

Miután a Szövetség, amely miatt megtámadtak, ledózeroltak, és amely a kisujját sem mozdította, hogy bármiféle ellenhadművelet keretében az R22-ben ragadt tagjait megvédje, Yaulk, a Nagy Király száján keresztül kiközösített, igen, valóban úgy döntöttem, hogy kiszállok. Lelépni a színpadról szoktak, ahol te szeretsz játszani, kedves Yaulk. Elég ócska és kritikán aluli előadás, amelynek már senki nem dől be, de azért játssz tovább. Rossz színészekre is szükség van, hogy megtudjuk, kik az igazán jók.
Tudom, tudom, fáj ... túlteszed magad rajta, hidd el.

"Alvers kolléga pedig no comment... "

Igen, szerintem is jobb, ha nem szólsz egy szót sem. Köszönöm.

"yaulkról annyit ahogy én megismertem: jáde után őt tartom a legnagyobbra mert egybetartani 200 embert x fajta hozzáállással nem semmi teljesítmény."

Yaulk nem tart össze semmit. Yaulk mézesmadzagokkal, kényszerrel, fenyegetéssel és a puszta erővel, ígéretekkel összehordott 230 játékost egymás hegyére-hátára, most pedig próbál evickélni a Ronin és a Vasmag farvizén. Yaulk annyira nem becsülte a saját tagságát és embereit, hogy a titkos terveibe, amelynek balsikere esetén ők is áldozatul eshettek volna /eshetnek, a tudomásukra hozza. Yaulk a GK elleni háború idején is teljesen inkompetens volt, először inaktív, aztán idegbeteg és kapkodó, aki a chaten másra nem volt képes, mint dühöngő skizofrén módjára a GK Nemezisei ellen kikelni. Inkompetenciájának akkor a déli szektor tagjai estek áldozatul, most az R22.
Senkinek ne legyenek illúziói, a GK-konfliktus idején sem Yaulk, A NAGY KIRÁLY tehetsége és sziporkázó zsenije mentette meg a szövetségét, hanem a Ronin meg a Vasmag. Bizony nélkülük Yaulkot kilapították volna a trónján, mint egy túlérett paradicsomot.

"mikor anno kapott a MU egy szép hosszú hadüzenetet tőletek és nem kis röhögések közepette vertük szét a tgf-et, valahogy mégis elbújtál a "nagy csaló király" védőszárnyai alá."

Igen, azt tudjuk, hogy neked szórakozás mások játékát tönkretenni és másokat sértegetni, porig alázni, kiröhögni. És nem az MU verte szét a TGF-et, hanem a csaló Akadémiátok, amelyik azt hazudta a szemünkbe, hogy semmi közük hozzátok. Ezt azért ne téveszd szem elől...

"röviden annyit ha yaulk nem lenne te se lennél olyan pozícióban mint amiben most vagy:) "

Hála Istennek én már jóval korábban a SAJÁT DÖNTÉSEM alapján nem vagyok semmiféle pozícióban. Most pedig már pláne nem, miután a játékot, legalábbis s2-n, befejeztem, mivel elvesztette számomra az értelmét.

Ennyit válaszolnék a kommentekre...

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.23. 20:24:20

nos én azt válaszolom hogyha vmit MU akadémiának neveznek az az is:D vagyis nagyon is közük volt a mu-hoz .ahogy az fsl-nek is. és nem kell mondanom kik üzentek hadat fél oldalban:D

Csirguz 2010.07.23. 21:12:19

Ami azt illeti küldött Yaulk erősítést, de a végére semmi szükség nem volt rá mert egy 15k-s flottával lett leszedve a 220k-s flotta zeroék által xD Amúgy a novellának én csak az első felét olvastam, nem volt türelmem hozzá... mert egy buta barbár vagyok fejszékkel és fáklyával, és nem tudtam elolvasni :D semmi szükség amúgy ilyen novellákra, bőven elég ami a fórumon van.

Fatburny 2010.07.23. 22:36:10

:) Hogy jön valaki ahhoz hogy más művét becsmérelje:) A műveket értelmezni, és befogadni vagy eldobni mindenkinek joga van. Azok helyét meghatározni egy emberként meglehetős bátorságra és botorságra vall. Minden "irodalmi" mű érzelmeket is közvetít, a történetet pedig idönként e köré alakítja. Így kerek a mű, így adja át azt a töltést amit bele akartak szőni. Ha sirámnak érzed akkor neked az. De meghatározni hogy mire van és mire nincs szükség... nos ebben a körben leginkább az ilyen emberekre nincs szükség .. gondolkodj mielőtt ítélsz és ítélj rendesen mielőtt gondolsz.

AjemMarci 2010.07.23. 22:47:54

Jah, és amit lefelejtettem délután: az áthatolhatatlan védelmi rács nem a GK/GB technikai bravúrja, hanem egy isteni alkotás. Eme csodálatos és szent szerkezet megteremtőjétől a pórias "Egybolygós védelem" nevet kapta :D

Csirguz 2010.07.23. 23:43:14

Milyen jó hogy egy mondatomra válaszoltál 7-tel (megszámoltam, igen! tudok számolni...) xD

Fatburny 2010.07.24. 00:39:36

Gratta Csirguz, jöhet a 2. osztály számtanból.... A radírt otthon ne feledd:)

Zandagort egy rajongója 2010.07.24. 02:01:13

@Liet: Nemlehet minden szépirodalmi. Szerintem azzal semmi baj nincs ha másfajta művek is születnek.
Sok tehetséges író megmutathatja így a tudását! Senki se fogja vissza magát egy-egy rossz indulató hozzászólás végett! Van aki a szépirodalomban jártas van aki más megközelítésű művekben. Ezzel semmi baj nincs. Az pedig, hogy a játékban történtek is belekerülnek egy-egy történetbe külön jó! Hiszen az egész a zadagortról szól barátom! Ezt neked is meg kell értened. ;) Az meg, hogy megmondod mire van szükség és mire nincs senkit sem érdekel. ;)

Zandagort egy rajongója 2010.07.24. 02:06:20

@Fatburny: Mindent elmondott amit akartam Csirgusznak. :)

Alvers 2010.07.24. 05:32:51

Még egy utolsó gondolat, aztán a részemről lezárom a témát, mert folytatni nincs értelme.

Végtelenül szomorú látni, amikor egy alapvetően tényleg jóindulatú, kedves, megbízható embernek a fejébe száll a talmi dicsőség, és teljesen elveszti az ön- és helyzetértékelő képességét. Ez történik, amikor egy bármiféle hatalomra és irányításra alapvetően alkalmatlan ember valamilyen téren sikert ér el, még ha az a siker nem is az ő sikere.

Yaulk, avagy Norris, de úgy is mondhatnám, hogy a Gábor, TÉNYLEG meg van győződve arról, hogy őt szívből támogatja és szereti a Szövetségének tagsága. Szívszorító tévhit.

Kedves Yaulk, ne legyenek illúzióid. A Szövetséged tagságának 95%-ának csatlakozását hozzád a KÉNYSZER és az erőviszonyok, úgy is mondhatnám, az általad űzött mocskos, háttérben manipuláló, a fényre soha ki nem álló taktikája eredményezte. Ugyan, hiszen jól tudod, hogy miről beszélek ... hiszen te magad is számtalanszor emlegetted a kezedet dörzsölgetve, szinte már perverz boldogsággal, hogy milyen remek taktikus is vagy, amiért összeugrasztottál embereket, szövetségeket, itt-ott elejtett ravasz kis levélkékkel, megjegyzésekkel, mézesmadzagokkal vagy ecetes szivacsokkal (képletes értelemben, természetesen) vagy talán hosszú tárgyalásokkal, amelyeket titokban folytattál.

Téged a szövetséged NEM szeret. Bizonnyal van, aki felnéz rád és tisztel, ez rám is igaz VOLT, amíg ki nem ismertelek. Ne téveszd össze a túlélésért és az elvileg legnagyobbhoz tartozás illúziójáért hozzád csapodó érdekemberek hízelgését a szeretettel. És, amint mondottam volt sokszor, alapvető hibád, hogy nem vagy jó emberismerő, pszichológusnak is csapnivaló, a naivitásod szinte már az ostobasággal vetekszik, amit nem ritkán, hanem mindig kihasználtak és ki is fognak használni.

Azok után, amit s2-n "véghezvittél", vagy inkább műveltél, s3-n, hacsak nem más néven regisztrálsz, lövésed sem lesz. Sokan fognak emlékezni rád, közöttük én is, de nem ám jó szívvel. Több ellenséget szereztél, mint barátot, bármit is hitetsz el magaddal, vagy bármit is duruzsol a füledbe a bíborszegélyű köpenyed után csúszó-mászó hízelgők hada.

Csirguz, finoman szólva a 220k-s flottát levakaró 15k-s "erősítés" is túlságosan későn érkezett, de igazság szerint még csak nem is az erősítésen van a hangsúly, hanem azon, hogy 236 tag közül egy sem akadt, aki legalább alapvető jóindulattal, segítő szándékkal lett volna felém (az egy zero kivételével, akinek ezúton mondok köszönetet). Nekem nem kell nyersanyag, pénz, hajók, nem kell, hogy megvédjenek, nekem a közösségi szellem, az együttműködés lett volna a lényeg, ami az Exolonban egy nagy nulla Yaulk-val az élen, akitől lópikulát sem kaptam folytonos ledorongoláson kívül.

Köszönöm szépen azért a játékot a teljes volt TGF-es tagságnak, és ezúton kívánok nekik sok sikert és szerencsét.

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.24. 09:42:32

hehe alvers egy dolgot elfelejtesz. mi is emlékezni fogunk rád de még hogy:D ami az r22-ben történt hát ez van nem tilos hajót gyártani. ami azt illeti nem fogtatok össze így gaolnak szereztetek némi sikerélményt.és nem tudom mit vártok fél nap alatt űzzünk ki onnan mindenki a galaxis másik végéből.
ebből látszik , hogy lövésed sincs ha valamit a térképen kell csinálni na ennyit rólad:D

Zandagort egy rajongója 2010.07.24. 10:01:53

@-Teuton-: Érdekes egy figura vagy. Irányítható robot, hogy így fogalmazzak. Amit a főnökség mond te azt teszed. Ha legközelebb Yaulk hagyja el a szövetségedet akkor róla is így fogsz beszélni ha erre utasítanak? Eddig azt vettem észre a hozzászólásaidon (legyen ez a fórumon vagy blogon vagy bárhol máshol), hogy azoknak semmiféle alapja nincsen. Ezek az alapján változnak, hogy épp kihez tartozol, de az igazsághoz nemsok közük van. Most is itt próbálsz bemocskolni valakit akit nemrég tiszteltél és barátodnak tartottál. Mégis miért van ez? Tényleg parancsba kaptad vagy ezt kötelességednek érzed?

Csirguz 2010.07.24. 12:45:31

"Zandagort egy rajongója", különben engem nem érdekel hogy ez milyen szépirodalmi mű, amíg a szövetséget (és vele együtt engem) járat le. Milyen alapon tiltod meg nekem azt, hogy legalább annyit mondjak, hogy erre semmi szükség, ez megy a fórumon is (és még nem is ferdítek mint ebben a novellában...)? Lol. Imádom az ilyen embereket akik vadidegenekbe kötnek bele az interneten mert nincs jobb dolguk.

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.24. 17:45:58

robot?:D ez honnan jött? alvers közel nem a barátom és yaulkot miért járatnám le?és ez mihez jön ? mert kezdem nem.
a főnökségről annyit egyszerűen ha megkérnek rá megteszem ezzel mi a gond tán te nem így vagy?

Fatburny 2010.07.24. 22:55:22

Ami az irodalmi művet illeti azt én mondtam, csak megvédtek. Ami meg a mondandómat ... látom nem ment át:) Ami meg tartalmat ... ami makulátlan azt nem lehet besározni.

(a 2.-osok kedvéért ez kiegészítéssel együtt 5 mondat volt. Ha gondolatok szerint tagoljuk akkor 7:))

Zandagort egy rajongója 2010.07.25. 06:57:02

@Csirguz: Lejáratna? lehet. Talán az igazat írja? ez is lehet, ezt egy külső szemlélő nemtudja megitélni...
Azonban én igen. ;) mivel nem külső szemlélő vagyok.
pontosan tudom mi hogyan működik az Exolonban.

"Milyen alapon tiltod meg nekem azt, hogy legalább annyit mondjak, hogy erre semmi szükség..."
"semmi szükség amúgy ilyen novellákra, bőven elég ami a fórumon van. "

Először is semmit sem tiltottam meg neked. Sajnálom ha gondjaid vannak egy-egy hozzászólás értelmezésével. Ez már iskolázottság kérdése. :)
Másodszor pedig ha te megmondhatod, hogy mire van és mire nincs szükség akkor én miért ne tehetném meg?
Itt például a te hozzászólásodra semmi szükség.

"Lol. Imádom az ilyen embereket akik vadidegenekbe kötnek bele az interneten mert nincs jobb dolguk."

Mibajod van? Honnan veszed, hogy nincs jobb dolgom? Onnan, hogy válaszoltam egy értelmetlen hozzászólásra? :D

És végezetül abba kötök bele akibe akarok. Ez egy blog ahol lehet vitatkozni egy-egy témáról. Ha téged ez zavar legközelebb ne írj ide. ;)

Alvers 2010.07.25. 08:30:33

@Teuton

Veled egyetlen problémám van csak: nem értem, miért okoz örömet neked az embertársaid sértegetése, leszólása, pocskondiázása, és miért elégít téged ki az a fajta perverz káröröm, amit ugye annak idején a TGF - MU - MU Akadémia háború idején tanúsítottál.

Én nem ismertelek téged, amikor azt a bizonyos kedves levélkédet intézted hozzám. Te sem ismertél engem, mégis szükségét érezted annak, hogy kinevess, megsérts, vígadj a balszerencsém felett. Kérdem én, miért? Mit ártottam én neked például akkor?

Ha megkeseredett vagy, és ilyen tevékenységben éled ki magad, akkor javaslom, járj terápiára. Valami nincs rendben a fejedben. Ezt a tanulságot az eddigi magatartásod, hozzászólásaid alapján szűrtem le. Nekem valahogy az egész viselkedésed enyhén ideg- és elmebetegnek tűnik. Vagy csak lehet, hogy túl éretlen, a végeredmény ugyanaz.

Igen, rám valóban emlékezni fognak, de az én lelkiismeretem legalább tiszta. Nem sértegettem, aláztam meg másokat, nem taroltam le 26x-os túlerővel tőlem sokkal gyengébb, védtelen játékosokat és tettem tönkre más játékát. Nem rágalmaztam, és nem hazudtam másokról, mint ahogy ezt a személyemmel nagyon sokan, számomra teljesen érthetetlen okból, megtették. (Pl. ezen mű szerzője, Onyx is, akit, hasonlóan hozzád, egyáltalán nem ismerek.)

Az, hogy egyik szövetségből a másikba kényszerültem, más kérdés. s1-en a GK-ból a TGF-be, mivel sajnos a GK képtelen volt megvédeni a tagjait, a TGF pedig igen. s2-n a helyzet kissé más volt, a TGF itt már életképtelennek bizonyult, ezért szálltam ki belőle. Szeretném hozzátenni, hogy nemcsak én, de a tagság 85%-a. Az ÉN kezdeményezésemre, az ÉN vezetésemmel, mert akkor ugye még Őfelségének, a Nagy Yaulk Királynak állítólag számított mások véleménye és jóléte. Persze sose számított, de ezt már hagyjuk.

Ettől nem érzem magam gerinctelen féregnek, hiszen ha jól emlékszem, te is pontosan ezt csináltad. Mit keresel az Exolonban, kérdem én, aminek tősgyökeres ellensége voltál? Mit véded itt Yaulkot, meg az Exolont, amit két hónapja még nyáladzva pocskondiáztál? És kérdem én, ezek után milyen jogon vetsz te bárkire is követ a jelenlévők közül...?

Szóval a kérdésem még mindig ugyanaz: miért? Miért bánsz és viselkedsz az embertársaiddal így?

-Teuton- · http://kepfeltoltes.hu/view/100628/100x100falloutav-ch_www.kepfeltoltes.hu_.jpg 2010.07.25. 09:46:21

hmmm.....
te valamit nagyon félreértelmeztél.
először is én azért regeltem fel hogy csináljak valamit és nem ökot termelést kukkolni egész nap.
ami azt illeti alvers rajtad fél világ röhög csak én ki is mondom:D
ami ezt a pocskondiázást illeti és hogy miért vagyok az exolonban:hát röviden annyi hogy változnak idők .
azt az hideg elmebeteg dolgot nem értem ez máshogy szól inkább:zéró--- tolerancia röviden ennyi lenne.
veled értelmetlen veszekedni mert írsz fél oldalt hogy veled hogy kicsesztek és milyenek mások .
én bejefeztem.

Csirguz 2010.07.25. 13:18:55

Köszönöm Fatburny, így már minden világos :D De nem 2. osztályos vagyok hanem barbár, úgyhogy ezt vedd figyelembe kérlek! :D A bölcsességcsomag átjött, köszönöm, de nem tudom miért olyan nehéz megérteni hogy vannak akik ellenzik ezt az írást... :D de konkrétan nem is pont ERRE gondoltam, hanem a jövőben keletkezendő boszzúból megírt novellákra. Erre van szükség? Hogy ilyenekre pazarolják el az írói vénával megáldott emberek a tehetségüket, hogy a másikat bemocskolják? Mindenki döntse el magában. (Szerintem kiegyezhetünk egy döntetlenben szócsatából :D)

Zandagort egy rajongója: Miért, elárulnád mi hogyan működik az Exolonban?
"Mibajod van? Honnan veszed, hogy nincs jobb dolgom? Onnan, hogy válaszoltam egy értelmetlen hozzászólásra? :D"
Erre egy idézettel válaszolnék egy általam igazán tisztelt személytől:
"Sajnálom ha gondjaid vannak egy-egy hozzászólás értelmezésével. Ez már iskolázottság kérdése. :)"
Végezetül rendben, ilyen alapon én meg azt írok amit akarok, ha nem tetszik nem kell reagálni rá, el lehet menni innen. :)

Mezfin 2010.07.26. 08:37:24

Már megint kezditek elfelejteni, hogy mi a játék célja.
Ilyen piti dolgokon fentakadtok, mint az egymás közötti véleménykülönbség.Inkább nézzétek mennyit fejődtetek s1 óta. Teuton olybá lett már mint 1 kameleon,Fatburny is az intrika nagymesterévé lépett elő. Csirguz barbár létére megtanult a fórumra irni.Alvers levetközte a naivságát. Yaulk pedig király lett.
Büszke vagyok rátok.

Zandagort csokoltat mindotokat.

Jadesárkány2 2010.07.26. 10:54:18

Mez ennek a játéknak a lényege régen el lett felejtve.

Mezfin 2010.07.26. 11:27:09

Jade, a játék lényege hogy mindenki szorakozon, ezt egy ekkora játékosállományban megvalositani csodálatos dolog.Hogy ezen belül ki hogy szorakozik és hogy annak milyen hatása lesz szerintem szinte mindig kifürkészhetetlen, ez benne a szép. Persze mindig mindent mindenki másképpen lát. ez a másik szépsége a dolognak.Adódnak érdekegyezések, véleménykülönbségek, ezek tovább szinesitik a pallettát, nem eredendően rossz vagy jó minden cél a syürke rengeteg árnyalata megtalálható a lehetőségekben, de mivel a szinskála sziporkáját egyedenként másképpen látják a résztvevők az én véleményem avagy a tiéd nagyon csekély arányt képvisel. igy sanos nem megállapitható hogy az állitásod igaz vagy hogy én cáfolhatom.

Mindenesetre Jádé Gammapolis s3mon is nyitva áll remélem elfoglalod benne a téged megillető helyet.

Hettita 2010.07.26. 13:59:32

HAr én baromi jól szórakozok... :D Főleg ezeken a fórumbeirásokon XD
süti beállítások módosítása